Gặp Lại Bạn      Gặp Lại Bạn     Gặp Lại Bạn

Quá trình của dự án, từ đầu đến hiện nay:

2002:

 • Buổi hòa nhạc của MJU tại Festival nhạc Jazz Hà Nội lần thứ hai.
 • Buổi hòa nhạc “Jazz Club” cuả Quyền Văn Minh ở Hà Nội.
 • “Master Classes” và buổi hòa nhạc tại Nhạc viện Hà Nội.
 • Cư trứ nhệ thuật và buổi hòa nhạc với nhà soạn nhạc Ngọc Đại (tại Huế, Đà Nẵng và Hội An).
 • Gặp gỡ với nhạc sỹ nhạc Jazz Trần Mạnh Tuấn tại IDECAF ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Buổi hòa nhạc của MJU tại Festival nhạc Jazz Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai.
 • Hợp tác với Hiệp hội “les Lampions” về một dự án nhân aí tại bệnh viện Long Mỹ.

2004:

 • Buổi hòa nhạc của MJU tại Festival nhạc Jazz Hà Nội lần thứ bốn.
 • Buổi hòa nhạc của MJU và Siu Black tại Festival nhạc Jazz ở Hà Nội.
 • Buổi hòa nhạc “Trần Mạnh Tuấn Band mời chơi nhóm nhạc MJU” tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

2005:

 • Cư trứ nhệ thuật để sáng tác âm nhạc "Tim Gio" ớ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Buổi hòa nhạc "Tim Gio" taị “Festival nhạc Jazz châu Âu” ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Buổi hòa nhạc "Tim Gio" tại IDECAF / Khách sạn Equatorial Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Sự ghi âm điã nhạc "Tim Gio" tại phòng thu âm Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

2006:

 • Buổi hòa nhạc "Tim Gio" tại IDECAF ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Buổi hòa nhạc "Tim Gio" tại “Festival Huế 2006”.
 • Buổi hòa nhạc "Tim Gio" tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội

2007:

 • Tour diễn "Tim Gio" ở nước Pháp (diễn tại những thành phố Montpellier, Paris, Toulouse, Avignon và Cannes ..)

2013: "Gặp Lặi Bặn" ("Les retrouvailles")

 • Cư trứ nhệ̣ thuật, buổi hòa nhạc và̀ ghi âm điã nhạc tại Việt Nam.