Gặp Lại Bạn      Gặp Lại Bạn      Gặp Lại Bạn

Mezcal Jazz Unit (MJU), nhóm nhạc “Jazz” được điều hành một số dự án ở Việt Nam từ năm 2002, laị đề xuất một chương mới trong việc hợp tác của mình với sự sáng tạo Pháp-Việt : " Gặp Lặi Bặn ". 

nhạc sĩ Việt Nam:

  • Trần Mạnh Tuấn: xăcxo, sự soạn nhạc
  • Nguyễn thu thủy ou Nguyễn Thế Dân: đàn co
  • Hải Phượng: đàn tranh, đàn phiến gỗ
  • Nguyễn Anh Tấn: đàn bầu, đàn luýt
Pháp nhạc sĩ:
  • Emmanuel de Gouvello: đàn Guitar bass, sự soạn nhạc
  • Christophe Azema, xăcxô
  • Jean Marie Frédéric, đàn Guitar
  • Vivian Pères, nhạc cụ bộ gõ
Đây chính là cuộc phiêu lưu nghệ thuật mới giữa hai bên Pháp và Việt-Nam, nhưng với hai mục tiêu : vừa tiếp tục chia sẻ sâu hơn về mặt văn hóa và âm nhạc, vừa tiếp tục phát triển những quan điểm đã được đề cập trong dự thảo "Tím Gió". Dự án này đã được kết hợp nhạc sĩ Pháp và Việt Nam với cư trứ nhệ thuật và buổi hòa nhạc. Trong khi tạo điệu kiện cho sự hợp tác với kết quả tốt đệp, nó cũng đã tỏ ra khả năng tương thích và tương tác rất quan trong giữa tính đầy cảm xúc của âm nhạc Việt Nam và nhạc jazz mang tính ”naõ tính” hơn, đến từ phương Tây.
Hướng mới đã được xuất hiện từ công việc chung, bao gồm cả việc sử dụng giọng hát.

Làm thế nào để đi xa hơn?

Sau đây là những điều chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm:
- Sử dụng các bài hát Việt Nam trong các hình thức vẫn còn sống ở Việt Nam, nhưng bị mất hoặc ít phổ biến ở Pháp như bài hát đường phố, bài hát thơ. Chúng tôi sẽ kết hợp các yếu tố của bài hát truyền thống của Việt Nam trong tác phẩm mới.
- Phát triển sự ngẫu hứng âm nhạc với nhạc sĩ Việt Nam, rất quan tâm đến các phương pháp tiếp cận ngẫu hứng của nhạc jazz. Chúng tôi sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại hiệu quả giữa các nhạc cụ truyền thống và các nhạc cụ phương Tây.

Chúng tôi sẽ phát triển sự hợp tác này vừa tộn trông đầy đủ sự nhạy cảm âm nhạc và sự nhạy cảm văn hóa, để nó có thể nhận được sự chào đón nhiệt tình tại Việt Nam cũng như ở châu Âu.